Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

Aby otrzymywać specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy, prosimy zapisać się do naszego newslettera:


P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Start   /   Oferta   /   Naprawa i legalizacja   /   Wodomierze   /   Naprawa

Naprawa

drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, wodomierze mogą być stosowane do pomiaru przepływu wody przez okres pięciu lat od daty legalizacji pierwotnej i wtórnej. Po tym okresie, aby przyrząd pomiarowy (wodomierz) mógł być dalej stosowany należy go poddać regeneracji i legalizacji wtórnej. Zregenerowany wodomierz podczas legalizacji wtórnej musi spełniać takie same warunki i właściwości metrologiczne jak wodomierze nowe podczas legalizacji pierwotnej.
   W ciągu pięciu lat użytkowania wodomierza w sieci wodociągowej jest on poddawany dużym obciążeniom oraz oddziaływaniu wielu czynników niekorzystnych, mających poważny wpływ na dokładność pomiaru i stopień jego zużycia. Na elementach wodomierza pojawia się osad (tlenek żelaza, tlenek manganu, kamień kotłowy – szczególnie w wodomierzach do wody ciepłej i gorącej), który wskutek wytworzenia sił tarcia oraz zmian w hydrodynamice powoduje znaczne zużycie części wodomierza i błędy w odczycie. Osad w przypadku wodomierzy mokrobieżnych doprowadza do zanieczyszczenia elementów mechanizmu zliczającego, czego skutkiem może być zatrzymanie i brak możliwości odczytu liczydła.
   W przypadku wodomierzy eksploatowanych w sieci wodociągowej przez okres kilku lat przed legalizacją wtórną wymagane jest przeprowadzenie regeneracji polegającej na:

  • rozmontowaniu wodomierza,
  • ocenie stanu technicznego elementów wodomierza,
  • oczyszczeniu korpusu i części wodomierza (piaskowanie),
  • wymianie części zakwalifikowanych do złomowania,
  • wymianie zużytych części liczydła i jego wyzerowaniu,
  • montażu podzespołów wodomierza do przygotowanego korpusu,
  • skompletowaniu gotowego korpusu i liczydła wodomierza.

Zregenerowany wodomierz, zostaje przekazany na stanowisko wstępnego sprawdzenia szczelności oraz regulacji wskazań tak żeby spełniał wymogi metrologiczne sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008r. ustalone dla legalizacji wtórnej jak i pierwotnej. W ten sposób przygotowane wodomierze zgłaszane są do Obwodowego Urzędu Miar w celu ich ponownej legalizacji przez oddelegowanego urzędnika.

Do góry