Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

Aby otrzymywać specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy, prosimy zapisać się do naszego newslettera:


P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Start   /   Oferta   /   Ciepłomierze

Ciepłomierze

drukuj

Ciepłomierze – zastosowanie i wymogi prawne

  Ciepłomierze - przyrządy pomiarowe służące do pomiarów ciepła, wskazują ilość ciepła pobranego przez odbiorcę (wskazania w MJ, GJ, kWh). Urządzenia te instalowane są w węzłach cieplnych budynków. Przepisy metrologiczne wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie dnia 01 lipca 2000 wymagają aby ciepłomierze a także ich poszczególne elementy (przetwornik przepływu, przelicznik, czujniki temperatury) posiadały zatwierdzenie typu oraz były zalegalizowane.
  Ciepłomierze legalizowane są w punktach legalizacyjnych, utworzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, przy udziale pracownika Urzędu Miar. Dowodem legalizacji ciepłomierza jak i jego części składowych jest nałożona (po uprzednim sprawdzeniu na stanowiskach pomiarowych) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miar cecha legalizacyjna w formie naklejki, plomby ołowianej bądź stempla.
  Opomiarowanie ogrzewania lokalu w formie indywidualnego ciepłomierza możliwe jest wtedy, gdy w każdym lokalu w budynku jest jedno wejście i jedno wyjście sieci doprowadzającej ciepło, łączące je z główną instalacją w budynku. System ten jest stosowany w budynkach po generalnym remoncie bądź nowych.

Budowa i zasada działania:

Ciepłomierz składa się z następujących podzespołów:

  • przelicznik wskazujący – urządzenie elektroniczne rejestrujące,
  • przetwornik przepływu – przepływomierz wyposażony w nadajnik impulsów,
  • para czujników temperatury – termometry.

  Para czujników mierzy temperaturę wejścia i wyjścia układu ciepła. Przetwornik przepływu mierzy przepływającą w sieci wodę (nośnik ciepła) i służy do przeliczenia tej objętość na impulsy przekazywane do przelicznika. Ze względu na budowę przetworniki przepływu dzielimy na:

  • mechaniczne (wirnikowe, śrubowe),
  • ultradźwiękowe,
  • elektromagnetyczne.

Zmierzona temperatura i objętości wody przesyłane są do przelicznika. Przelicznik na tej podstawie oblicza pobrane z sieci ciepło. Przeliczniki są to urządzenia pomiarowe, z których można odczytać energię cieplną i objętość wody zużyte przez odbiorcę od chwili uruchomienia ciepłomierza do chwili odczytu.

Przykład instalacji ciepłomierza w sieci

Podczas montażu ciepłomierza do sieci ciepłowniczej powinno się zastosować ponadto następujące elementy: zawory odcinające (ułatwiają demontaż przetwornika przepływu z ciepłociągu), filtry siatkowe (zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem).W naszej ofercie znajdą Państwo ciepłomierze następujących producentów:

Do góry