Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

Aby otrzymywać specjalne oferty oraz aktualny cennik naszej firmy, prosimy zapisać się do naszego newslettera:


P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Start   /   O firmie   /   Historia

Historia

drukuj

Początki i systematyczny rozwój firmy
"GROWO" Zakład Regeneracji Wodomierzy


2008.02.25 - Zakład Regeneracji Wodomierzy otrzymuje odnowienie autoryzacji Fabryki Wodomierzy POWOGAZ Poznań S.A. jako serwisant ich wyrobów na rok 2008.

2007.06.14 - firma P.P.H. INSTAL-ART Spółka Jawna w Czańcu ul. Wodna 8 producent akcesoriów wodomierzowych akredytował P P H U „GROWO” Tomasz Wierciński jako swojego przedstawiciela i dystrybutora swoich wyrobów.

2007.04.23 - firma B Meters Polska spółka z o.o. w Trzebnicy ul. Wrocławska 13 nadała dla Zakładu Regeneracji Wodomierzy swoją autoryzację, czym potwierdza utworzenie na jego terenie autoryzowanego punktu serwisowego swoich wyrobów.

2007.03.19 - Zakład Regeneracji Wodomierzy otrzymuje odnowienie autoryzacji Fabryki Wodomierzy POWOGAZ Poznań S.A. jako serwisant jej wyrobów.

2007.03.13 - PPHU "GROWO" Tomasz Wierciński zostaje autoryzowanym dystrybutorem wyrobów Fabryki Wodomierzy POWOGAZ Poznań S.A.

2007.01.02 - firma ELSTER Kent Metering spółka z o.o. w Zgierzu potwierdza wystawionym świadectwem autoryzacji utworzenie na terenie Zakładu Regeneracji Wodomierzy autoryzowanego punktu serwisowego swoich wyrobów.

2006.10.01 - firma BMeters Polska spółka z o.o. w Trzebnicy ul. Wrocławska 13 nadała PPHU "GROWO" Tomasz Wierciński swoją autoryzację, czym stwierdza, że firma jest jej rzetelnym i fachowym przedstawicielem.

2006.09.01 - utworzenie oraz zarejestrowanie firmy PPHU "GROWO" Tomasz Wierciński o profilu: handel hurtowy i detaliczny wodomierzami, akcesoriami wodomierzowymi i armaturą wodociągową. Oddzielenie od Zakładu Regeneracji Wodomierzy i utworzenie nowej firmy zajmującej się handlem zostało spowodowane coraz większym zainteresowaniem zakupem nowych wodomierzy i innych produktów potrzebnych do modernizacji sieci wodociągowych.

2005.07.22 - utrzymanie i ponowne potwierdzenie przez TÜV Monachium Certyfikatu w zakresie "Regeneracja i regulacja oraz kontrola dokładności wskazań wodomierzy". Jednostka certyfikująca TÜV oddział w Poznaniu po przeprowadzeniu audytu sprawdzającego ponownie stwierdziła, że w Zakładzie Regeneracji Wodomierzy dalej istnieje i sprawnie działa system SZJ.

2005.05.18 - utworzenie punktu legalizacji ciepłomierzy o średnicach od DN50 do DN150. W celu poszerzenia naszej oferty na usługę "naprawa i legalizacja", przeprowadzona została na nasz wniosek, przez Główny Urząd Miar w Warszawie ekspertyza stanowiska do wodomierzy przemysłowych, które zostało dostosowane do sprawdzania i legalizacji przetworników przepływu do ciepłomierzy, na podstawie której Główny Urząd Miar utworzył w naszym zakładzie punkt legalizacji ciepłomierzy.

2003 rok - budowa na terenie firmy budynku dostosowanego do spawania konstrukcji stalowych oraz obróbki metali w celu, między innymi uruchomienia produkcji stanowisk pomiarowych. Uruchomienie tej działalności pozwala nam na stały nadzór nad posiadanymi stanowiskami pomiarowymi do wodomierzy jak i na ciągłą modernizację i unowocześnianie tych urządzeń pomiarowych.

2002.08.16 - potwierdzenie wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskanie Certyfikatu TÜV w zakresie "Regeneracja i regulacja oraz kontrola dokładności wskazań wodomierzy". Wprowadzenie w Zakładzie Regeneracji Wodomierzy systemu zarządzania jakością SZJ potwierdza wysoką jakość oferowanych przez naszą firmę usług w zakresie naprawa i legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy, jak również zapewnia naszych Klientów o dokładnej identyfikacji dostarczonych do naszej firmy urządzeń.

2001 rok - prace przygotowawcze nad wdrożeniem w Zakładzie Regeneracji Wodomierzy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Opracowanie i przygotowanie dokumentacji: Księga Jakości oraz Procedury Zarządzania i Realizacji.

2000 rok - budowa i uruchomienie nowoczesnego zaplecza sanitarnego dla potrzeb Zakładu Regeneracji Wodomierzy. Adaptacja poddasza w części na potrzeby załogi (szatnie, stołówka, węzeł sanitarny – WC, łazienka, umywalki), w części na biura, sklep i powierzchnię magazynową.

1999 rok - budowa i uruchomienie nowoczesnej przepompowni dostosowanej do zmodernizowanych stanowisk pomiarowych. Poza zbiornikiem głównym na 20m³ wody w obiegu zamkniętym zastosowano zbiornik wyrównawczy na 10m³ wody plus zestawy pomp, których zadaniem jest utrzymanie ciśnienia strumienia wody podczas sprawdzania wodomierzy i ciepłomierzy.

1998 rok - budowa i adaptacja budynku na cele handlu detalicznego i hurtowego. W nowej dobudowanej części zakładu wydzielono część biurową (księgowość i kadry) i część handlową.

1998 rok - modernizacja, automatyzacja i komputeryzacja stanowiska do sprawdzania wodomierzy przemysłowych. Podłączenie do sieci stanowisk połączonych z komputerem głównym z opracowanym programem do sprawdzania i obliczania błędu wskazań wodomierzy.

1997 rok - automatyzacja i komputeryzacja stanowisk pomiarowych do sprawdzania wodomierzy domowych. Utworzenie sieci stanowisk połączonych z komputerem głównym z opracowanym programem do sprawdzania i obliczania błędu wskazań wodomierzy.

1996 rok - budowa i uruchomienie nowego typu stanowiska do szeregowego sprawdzania wodomierzy domowych. Nowy typ stanowiska pozwala na zwiększenie ilości legalizowanych wodomierzy poprzez zastosowanie szeregowego systemu sprawdzania.

1994 rok - zakup i modernizacja do potrzeb firmy budynków przy ulicy Generała Świerczewskiego 23. Adaptacja 400m² powierzchni na potrzeby napraw i legalizacji wodomierzy jak również handlu hurtowego i detalicznego wodomierzami i armaturą wodomierzową.

1993 rok - budowa i uruchomienie stanowiska do sprawdzania i legalizacji wodomierzy przemysłowych o średnicach od DN50 do DN150.

1992 rok - budowa i uruchomienie pierwszego stanowiska do szeregowego sprawdzania i legalizacji wodomierzy domowych o średnicach od DN15 do DN40.

1991 rok - budowa i uruchomienie pierwszego stanowiska do pojedynczego sprawdzania i legalizacji wodomierzy domowych o średnicach od DN15 do DN40.

1990.07.01 - zarejestrowanie firmy pod nazwą Zakład Regeneracji Wodomierzy o profilu: usługi w zakresie napraw i legalizacji wodomierzy oraz handel hurtowy i detaliczny wodomierzami i armaturą wodomierzową.

1990 rok - kwiecień – czerwiec prace organizacyjne nad utworzeniem firmy.
Do góry